Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.62541

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Schéma štátnej pomoci
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo životného prostredia SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na sanáciu environmentálnych záťaží v prípadoch, kedy zodpovednosť za sanáciu prechádza na štát v znení dodatku č. 1
Nariadenie EK:
nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: