Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.64435

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Schéma štátnej pomoci
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo kultúry SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva v znení dodatku č.1
Nariadenie EK:
nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: