Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.64465

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Notifikovaná schéma štátnej pomoci
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo dopravy SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci na podporu rozvoja kombinovanej dopravy
Nariadenie EK:
Článok 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ a článok 93 ZFEÚ
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: