SA.64546

Druh opatrenia:Individuálna pomoc
Názov:Vybudovanie pracovísk poskytujúcich prevádzkové služby technicko-hygienickej údržby v železničných uzlových staniciach Žilina a Košice
Poskytovateľ pomoci:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dátum rozhodnutia EK:09.02.2022
Výška schválenej štátnej pomoci:150,9 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK:register EK SA.64546