Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

SA.64546

Aktualizované:
Druh opatrenia:
Individuálna pomoc
Názov:
Vybudovanie pracovísk poskytujúcich prevádzkové služby technicko-hygienickej údržby v železničných uzlových staniciach Žilina a Košice
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Dátum rozhodnutia EK:
Výška schválenej štátnej pomoci:
150,9 mil. eur
Odkaz na rozhodnutie EK: