Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Seminár Prístup do spisu – ochrana leniency dokumentov verzus právo na obhajobu zaujal

Aktualizované:
Obsah
Dňa 17. októbra sa na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky uskutočnil seminár na tému Prístup do spisu – ochrana leniency dokumentov verzus právo na obhajobu. Predstavitelia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa spolu so zástupcami advokátskej obce zamýšľali nad inštitútom leniency, ktorý má nielen pomáhať pri odhaľovaní kartelov, ale aj chrániť tých, ktorí informáciu vedúcu k odhaleniu kartelu poskytnú. Seminár otvorila a viedla JUDr. Zuzana Šabová. Pohľad úradu na problematiku prezentovala JUDr. Erika Lovásová. Priblížila súčasnú zákonnú úpravu programu zhovievavosti a prístupu do spisu, dôvody ochrany a charakter leniency dokumentov, kto a za akých okolností má k nim prístup. Súčasne položila otázku, či môže inštitút leniency plniť svoju úlohu bez legislatívnych zmien, alebo tieto zmeny vyžaduje. JUDr. Andrej Králik zo Zastúpenia Európskej komisie v SR hovoril o práve účastníka konania na prístup k spisu z pohľadu Európskej komisie a Súdneho dvora Európskej únie. JUDr. Peter Oravec z advokátskej kancelárie PRK Partners s. r. o. porovnal, za akých podmienok sprístupňuje leniency dokumenty úrad a ako postupuje Európska komisia. Počas diskusie si účastníci seminára vymenili názory na viaceré aspekty súvisiace s témou. Úrad zvažuje námety na podujatia v budúcnosti, preto privíta aj ďalšie návrhy odbornej verejnosti na užitočnú diskusiu.