SKANSKA, a.s., ČR a SkyBau, s.r.o., Žilina, SR;

Začiatok konania:08.12.2010
Účastníci konania:SKANSKA, a.s., ČR a SkyBau, s.r.o., Žilina, SR
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:koncentrácia podľa § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z.
Sektor / relevantný trh:informačné systémy

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2011/FH/3/1/001 Súbor rtf2011/FH/3/1/001 (rtf, 317.35 kB)
Posledná aktualizácia:21.11.2013