SLAVIA CAPITAL Group, a.s. Bratislava; V & A Group, spol. s.r.o., Košice a Železničné stavby, a.s., Košice.

Začiatok konania:30.08.2012
Účastníci konania:SLAVIA CAPITAL Group, a.s. Bratislava
V & A Group, spol. s.r.o., Košice a Železničné stavby, a.s., Košice.
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:koncentrácia podľa § 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z.z.
Sektor / relevantný trh:rekonštrukcie a opravy železničných tratí

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2012/FK/3/1/044 Súbor rtf2012/FK/3/1/044 (rtf, 81 kB)
Posledná aktualizácia:21.11.2013