Preskočiť na hlavný obsah
Štátna pomoc

ŠP SVHZ - 1/2023

Publikované:
Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov:
Schéma štátnej pomoci SVHZ na podporu poskytovania príspevkov na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny opatrovateľskej služby
Nariadenie EK:
Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EÚ
Trvanie platnosti:
Úplné znenie schémy:
Odkaz na predchádzajúce dodatky schémy: