Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Stanovisko k medializovaným vyjadreniam o činnosti PMÚ SR v súvislosti s určením maximálnych cien produktov obchodnými reťazcami

Publikované:
Obsah
potraviny uložené v obchode
potraviny uložené v obchode

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), s ohľadom na medializované vyjadrenia týkajúce sa činnosti úradu v súvislosti s určením maximálnych cien, resp. cenových stropov vybraných produktov na maloobchodnom trhu predaja potravín, konštatuje nasledujúce skutočnosti:

Úrad monitoruje vývoj situácie na trhu maloobchodného predaja potravín. V tejto chvíli by bolo predčasné hodnotiť, či uvedeným konaním podnikateľov môže alebo nemôže dochádzať k obmedzovaniu hospodárskej súťaže.

Vo všeobecnosti však platí, že akákoľvek dohoda medzi konkurentmi týkajúca sa stanovenia cien alebo výmeny informácií o určovaní cien produktov či služieb môže viesť k obmedzovaniu konkurenčného prostredia a môže tak predstavovať porušenie príslušných ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Dôsledky takéhoto porušenia sa pritom môžu prejaviť nielen na trhu predaja vybraných produktov, ale aj na trhu ich nákupu.

Zároveň úrad poznamenáva, že v tomto prípade ide o maloobchodný trh, ktorý je vysoko transparentný a na ktorom existuje vysoká miera informovanosti účastníkov trhu o cenách a vlastnostiach tovarov ponúkaných konkurenciou. Účastníci trhu pravidelne monitorujú ceny svojich najbližších konkurentov a tomu prispôsobujú svoju vlastnú cenovú politiku. Takýmto správaním podnikateľov dochádza k tzv. cenovému nasledovaniu, ktoré z hľadiska práva hospodárskej súťaže nie je zakázané.