Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Stanovisko PMÚ k pripravovanej aukcii UPREKAPS na frekvencie 900-2100 MHz

Publikované:
Obsah
mobil
mobil

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) prijal v uplynulých mesiacoch niekoľko podnetov v reakcii na plánovanú aukciu na používanie frekvencií z pásma 900 MHz a 2100 MHz, ktorú pripravuje Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (UPREKAPS). Aj na základe týchto podnetov predstavitelia PMÚ absolvovali stretnutie s predstaviteľmi UPREKAPS, kde ich opätovne informovali o svojich odporúčaniach.

PMÚ, okrem iného, upozornil regulátora na svoje pretrvávajúce pochybnosti o podmienkach aukcie. Po viacerých zmenách podmienok aukcie totiž ostáva spornou otázka, či môžu zvýhodniť jedného alebo viacerých operátorov, čo by mohlo predstavovať štátnu pomoc. PMÚ, ktorý sám nie je oprávnený rozhodovať o tom, či konkrétne opatrenie predstavuje poskytnutie štátnej pomoci, považuje za nevyhnutné nechať posúdiť podmienky aukcie aj z hľadiska pravidiel v oblasti štátnej pomoci. Odporučil preto zástupcom UPREKAPS obrátiť sa na Európsku komisiu, ktorá ako jediná (spolu so súdmi EÚ) túto kompetenciu má. Samotné Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž (DG COMP) podľa informácií PMÚ ponúklo UPREKAPS možnosť online konzultácií v tejto veci – s ich sprostredkovaním je PMÚ pripravený regulátorovi pomôcť.