Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Stanovisko PMÚ SR k vyjadreniam týkajúcich sa výberu kandidáta na podpredsedu PMÚ SR

Publikované:
Obsah
notes na stole
notes na stole

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v súvislosti s vyjadreniami ohľadom výberového konania na výber kandidáta na podpredsedu úradu, ktoré boli zverejnené dňa 24. 4. 2023 na spravodajských portáloch, uvádza nasledujúce skutočnosti:

Výberové konanie na podpredsedu úradu je podľa nášho názoru nadštandardne transparentné a ide významne nad rámec požiadaviek zákona týkajúcich sa výberu podpredsedu úradu.

Výzva na prihlásenie kandidátov do výberového konania bola zverejnená dňa 16. 3. 2023 a bola uverejnená aj v celoštátnom denníku periodickej tlače (Denník N) dňa 17. 3. 2023. Výzva bola zároveň zverejnená aj na webovom sídle úradu, Úradu vlády SR a na sociálnych sieťach. V nadväznosti na zverejnenie výzvy sme zaznamenali podstatný ohlas odbornej, ako aj širšej verejnosti, ktorá toto výberové konanie vyhodnotila ako výnimočné na pomery Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Úrad mal zároveň snahu, aby informácia o výberovom konaní bola čo najviac dostupná aj mimo SR, vyvíjali sme aktivity, aby táto informácia bola šírená napríklad medzi zamestnancami Európskej komisie. Na predkladanie prihlášok bola stanovená lehota do 17. 4. 2023, teda mesiac od vyhlásenia výberového konania, čo považujeme za dostatočný časový priestor na prihlásenie sa kandidátov.

Transparentnosti výberového procesu podľa nášho názoru napomáha aj zloženie výberovej komisie, ktorá je zložená z významných odborníkov v oblasti hospodárskej súťaže. Jej členom je napríklad pán Kamil Nejezchleb, podpredseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Českej republike, pán Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, a pán Martin Lábaj, profesor na Katedre hospodárskej politiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Členkou výberovej komisie bola aj pani Daniela Zemanovičová, ktorá sa však po zverejnení informácie o tom, že jediným prihláseným kandidátom je pán Peter Demčák, vzdala členstva s ohľadom na možný konflikt záujmov. Pre úplnosť dodávame, že k vzdaniu sa členstva došlo už dňa 19. 4. 2023, teda pred zverejnením tlačovej správy strany SaS. V prípade ostatných členov výberovej komisie nám nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by ich vylučovali z rozhodovania o prihlásenom kandidátovi.

Skutočnosť, že do výberového konania sa prihlásil iba jeden záujemca nie je, samozrejme, ideálna. Úrad a predseda úradu osobne však urobili maximum pre to, aby bol priestor prihlásiť sa do tejto funkcie čo najširšiemu počtu uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované predpoklady. V tomto smere by sme radi zdôraznili, že post podpredsedu úradu vyžaduje odbornú a skúsenú osobu, pričom oblasti hospodárskej súťaže sa v SR venuje relatívne úzky okruh špecialistov. Z tohto dôvodu nemožno očakávať, že sa o túto pozíciu bude uchádzať veľký počet kandidátov.

Verejné vypočutie kandidáta sa uskutoční dňa 25. 4. 2023 o 10.00 hod. v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR, bude online streamované a verejnosť má možnosť kandidátovi alebo aj členom komisie klásť otázky týkajúce sa výberu podpredsedu úradu. Po uskutočnení verejného vypočutia výberová komisia vyhodnotí kandidáta a v prípade, že ho odporučí, predseda úradu zváži, či predloží vláde SR návrh na vymenovanie tohto kandidáta do funkcie.