Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK aktualizovala vzory usmernení k štátnej pomoci pre opatrenia na podporu emisne neutrálneho hospodárstva v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Publikované:
Obsah
jazero uprostred hôr
jazero uprostred hôr

Európska komisia (ďalej len „EK“) zverejnila aktualizované vzory usmernení k štátnej pomoci, ktoré majú členským štátom pomôcť pri navrhovaní opatrení v rámci Plánu obnovy a odolnosti v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.

EK aktualizovala nasledujúce formuláre pod jednotlivými iniciatívami:

Hlavná iniciatíva - NAŠTARTUJME

  • energetická a vodíková infraštruktúra
  • energia z obnoviteľných zdrojov vrátane výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov

Hlavná iniciatíva - NAŠTARTUJME A RENOVUJME

  • infraštruktúra na generáciu a distribúciu diaľkového vykurovania/chladenia

Hlavná iniciatíva – RENOVUJME

  • energetická hospodárnosť budov

Hlavná iniciatíva - DOBÍJAJME A DOTANKUJME

  • elektrické nabíjacie stanice a vodíkové stanice pre cestné vozidlá
  • nákup cestných vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami
  • iné druhy nízkoemisnej dopravy

Hlavná iniciatíva - ROZŠIRUJME SA

  • inovačné procesory a polovodičové technológie
  • rozšírenie možností cloudu


Aktualizované formuláre sú k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk, v časti Štátna pomoc, v sekcii Plán obnovy a odolnosti - Dokumenty EK k plánom obnovy a odolnosti.