Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK informovala o novej základnej sadzbe pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby

Aktualizované:
Obsah

Nová základná sadzba bude platiť od 1. 1. 2023.

Kalkulacka
Kalkulacka

Od 1. 1. 2023 bude platiť základná sadzba pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby vo výške 2,56 %.

Referenčné a diskontné sadzby sa používajú namiesto trhových sadzieb a na meranie ekvivalentu grantu pomoci najmä vtedy, keď sa táto poskytuje v niekoľkých splátkach, a na vypočítanie prvku pomoci vyplývajúceho z úrokovo zvýhodnených pôžičiek. Používajú sa aj na kontrolu súladu s pravidlom de minimis a nariadeniami o skupinových výnimkách.

Ďalšie podrobnosti o základnej sadzbe pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby sú uverejnené na webovom sídle Protimonopolného úradu SR v sekcii Štátna pomoc - Legislatíva - Diskontné a referenčné sadzby.