Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK poskytla informáciu o nových Usmerneniach o štátnej pomoci pre širokopásmové siete

Aktualizované:
Obsah

Usmernenia nadobudli účinnosť dňa 1. 2. 2023.

informačno-komunikačná technológia na stole
informačno-komunikačná technológia na stole

Európska komisia dňa 31. 1. 2023 zverejnila Usmernenia o štátnej pomoci pre širokopásmové siete (2023/C 36/01, ďalej len „usmernenia“) v Úradnom vestníku Európskej únie. Usmernenia nadobudli účinnosť dňa 1. 2. 2023.

Tieto usmernenia nahrádzajú Usmernenia o štátnej pomoci pre širokopásmové siete, ktoré sa uplatňovali do dňa 31. 1. 2023.

Znenie usmernení je k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Legislatíva - Legislatíva EÚ pre oblasť štátnej pomoci – Sektorovo-špecifické pravidlá.