Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK poskytla informáciu o nových usmerneniach o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach

Publikované:
Obsah
zasnežený les
zasnežený les
Európska komisia dňa 14. 12. 2022 vydala nové usmernenia pod názvom „Usmernenia o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach"(PDF, 1316 kB) (ďalej len „usmernenia“).
 
Tieto usmernenia nahrádzajú usmernenia o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach z roku 2014, ktoré sa uplatňovali do 31. 12. 2022.
 
Znenie usmernení je platné od 1. 1. 2023 a je k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Legislatíva - Legislatíva EÚ pre oblasť štátnej pomoci – Sektorovo-špecifické pravidlá.