Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila 2,4 miliardovú štátnu pomoc na projekty spoločného európskeho záujmu v oblastiach vodíka a zdravotníctva

Publikované:
Obsah
molekuly vodíka
molekuly vodíka

EK schválila štátnu pomoc v objeme 1 mld. eur na prvý projekt spoločného európskeho záujmu v oblasti zdravotníctva

Európska komisia (EK) dňa 28. 5. 2024 schválila prvý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu v sektore zdravotníctva „IPCEI Med4Cure. Projekt je zameraný na podporu výskumu, inovácií a prvého priemyselného zavádzania zdravotníckych výrobkov, ako aj inovačných procesov výroby liekov, a tým prispieva najmä k dosiahnutiu cieľov európskej zdravotnej únie.

Projekt spoločne vypracovalo a EK oznámilo 6 členských štátov vrátane Slovenska, ktorým EK schválila poskytnutie štátnej pomoci vo výške 1 mld. eur. Ďalších 5,9 mld. eur by malo pochádzať zo súkromných investícií 13 zapojených spoločností.

Projekt vedie ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti a zlepšeniu pripravenosti EÚ na vznikajúce ohrozenia zdravia. Jeho cieľom je urýchliť medicínsky pokrok a podporiť odolnosť zdravotníckeho sektora EÚ, a to 

  • zlepšením objavovania liekov, najmä pre prípady zriedkavých chorôb,
  • vývojom inovačných a udržateľnejších procesov výroby liekov.

Plánuje sa, že sa projekt dokončí v roku 2036 a počas jeho trvania vznikne približne 6 000 pracovných miest.

Ďalšie detaily zverejnila EK vo svojej tlačovej správe.

EK schválila štátnu pomoc v objeme 1,4  mld. eur na štvrtý projekt spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka

EK dňa 28. 5. 2024 schválila štvrtý dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu v oblasti vodíka „IPCEI Hy2Move. Projekt podporuje výskum, inovácie a prvé priemyselné využitie vodíka, čím prispieva k dosiahnutiu klimatickej neutrality ako jedného z cieľov EÚ v oblasti mobility a dopravy.

Projekt spoločne oznámilo EK 7 členských štátov vrátane Slovenska a EK im schválila poskytnutie štátnej pomoci vo výške 1,4 mld. eur. Predpokladá sa tiež uvoľnenie súkromných investícií vo výške 3,3 mld. eur od 11 zapojených spoločností.

Pomoc bude pokrývať predovšetkým rozvoj vodíkovej technológie, ako aj vývoj technologických inovácií vrátane

  • aplikácií v odvetviach mobility a dopravy,
  • vysoko výkonných palivových článkov,
  • riešení novej generácie na skladovanie vodíka na palube dopravných prostriedkov a 
  • technológií výroby vodíka predovšetkým na zásobovanie vodíkových čerpacích staníc.

Zo Slovenska sa zapojila firma TOMARK PROTON s projektom na vývoj vodíkovej termoplastickej kompozitnej nádoby a vodíkového lietadla so zvislým vzletom, ktoré je vhodné napr. pre potreby leteckých záchranných služieb. Projekt je súčasťou vznikajúceho vodíkového údolia v Košiciach (Hydrogen Aviation Valley).

Projekt bude prebiehať do roku 2031 a počas jeho realizácie by malo vzniknúť približne 3 600 pracovných miest.

Ďalšie detaily zverejnila EK vo svojej tlačovej správe.