Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) - European Battery Innovation (EuBatln)

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 26. 1. 2021 schválila Dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI) - European Battery Innovation (EuBatln).
 
V priebehu novembra a decembra 2019 viaceré členské štáty (vrátane Slovenska) notifikovali EK svoje žiadosti týkajúce sa záujmu participovať na IPCEI k European Battery Innovation. EK tento projekt v priebehu decembra 2019 – decembra 2020 skúmala.
 
Hlavnou úlohou tohto spoločného projektu je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a udržateľnej výroby batérií pre automobilové a iné použitie, v súlade s napĺňaním cieľov EÚ v oblasti klímy a udržateľnosti.
 
Cieľom tohto spoločného projektu je:
  1. výskum a vývoj inovatívnych a udržateľných batériových materiálov, článkov a systémov pre automobilový priemysel a ďalšie kľúčové aplikácie (a v rôznych výstupných odvetviach) s využitím úplného technologického potenciálu hodnotového reťazca batérií v Európe,
  2. výrazne zníženie CO2 pri výrobných technológiách batériových článkov a zabezpečenie následnej recyklácie alebo opätovného použitia batérií, čím sa zachová cirkulárny tok materiálu s vysokými environmentálnymi a sociálnymi normami,
  3. vytvorenie nákladovo optimalizovaného hodnotového reťazca batérií v Európe prostredníctvom štandardizácie, ako aj inovácie a optimalizácie procesov s využitím digitalizácie tovární a podpora rozvoja e-mobility na európskom trhu,
  4. podpora vzniku nových pracovných miest, rozvoj a posilňovanie vysoko kvalifikovaného personálu s cieľom zmierniť sociálny vplyv prechodu na čistú energiu,
  5. koordinácia činnosti v súvislosti s batériami v celej Európe s cieľom vytvoriť integrovaný batériový ekosystém EÚ, čím sa splnia ciele Európskej aliancie pre batérie.
 Projekt bude rozdelený do nasledujúcich štyroch častí:
  1. kritické suroviny a pokrokové materiály (raw materials and advanced materials),
  2. batériové články,
  3. batériové systémy,
  4. recyklácia a udržateľnosť.
EK oceňuje v rámci tohto projektu najmä široký geografický a technický záber. Na tomto projekte bude participovať 42 firiem z 12 členských štátov. Za Slovensko budú na projekte participovať firmy Inobat Auto, ZTS Výskum a vývoj, Energo Aqua a Inobat Energy.
 
Celková výška oprávnených nákladov v rámci tohto projektu je 5,4 miliardy eur. Celková výška štátnej pomoci pre Slovensko by mala dosiahnuť viac ako 118 miliónov eur.
 
Tento projekt by celkovo mal priniesť 3 149 pracovných miest vo všetkých spomenutých krajinách. Na Slovensku by to malo byť celkovo 286 nových pracovných miest.