Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila slovenskú schému štátnej pomoci pre cestovné kancelárie

Publikované:
Obsah

EK schválila Schému štátnej pomoci na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

pláž, hojdacia sieťka
pláž, hojdacia sieťka
Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 9. 9. 2021 schválila „Schému štátnej pomoci na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19“ (ďalej len „schéma štátnej pomoci“).
 
Právnym základom schémy štátnej pomoci je dokument „Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení“ (ďalej len „dočasný rámec“), ktorý EK prijala v marci 2020 a v závislosti od aktuálnej situácie viackrát aktualizovala.
 
Schéma štátnej pomoci má predpokladaný rozpočet 65 miliónov eur. Pomoc cestovným kanceláriám by mala byť poskytovaná formou návratných finančných výpomocí, za presne definovaných podmienok, ktoré sú v súlade s dočasným rámcom.
 
EK dospela k záveru, že prijaté opatrenie je nevyhnutné, vhodné a primerané na nápravu vážnej poruchy hospodárstva členského štátu EÚ, spĺňa podmienky dočasného rámca, a preto schválila uvedenú schému podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.
 
Rozhodnutie EK neobsahuje dôverné informácie a bude zverejnené pod číslom SA.64415 na webovom sídle EK (register štátnej pomoci).