Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK schválila zmenu mapy regionálnej pomoci pre SR na obdobie 2022 – 2027

Aktualizované:
Obsah

Zmena súvisí so zvýšením intenzity pomoci pre územia určené na podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu.

slnečné lúče osvetľujúce cestu a prírodu
slnečné lúče osvetľujúce cestu a prírodu

Európska komisia svojím rozhodnutím SA.105438 (2022/N) zo dňa 17. 2. 2023 schválila zmenu mapy regionálnej pomoci pre Slovenskú republiku, a to pre obdobie od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027.

Zmena súvisí so zvýšením intenzity pomoci pre územia určené na podporu z Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“). Územia oprávnené na podporu z FST boli určené v slovenskom pláne spravodlivej transformácie územia, ktorý bol ako súčasť programu „Program Slovensko“ schválený na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus a FST v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu na Slovensku vykonávacím rozhodnutím Komisie z 22. 11. 2022.

V rámci zmeny mapy regionálnej pomoci schválila Európska komisia zvýšenie intenzity pomoci o 10 percentuálnych bodov pre územia určené na podporu z FST v Trenčianskom kraji (iba v okresoch Partizánske a Prievidza), Banskobystrickom kraji (iba v okresoch Banská Štiavnica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom) a Košickom kraji (iba v okresoch Košice I – IV, Košice – okolie a Michalovce).

Rozhodnutie Komisie SA.105438 (2022/N) a zmenená mapa regionálnej pomoci platná od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 je k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Legislatíva - Legislatíva EÚ pre oblasť štátnej pomoci – Horizontálne pravidlá.