Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK zverejnila konsolidované znenie dočasného rámca na podporu hospodárstva a formulár doplňujúcich informácií

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia (ďalej len „EK") dňa 9. 4. 2020 zverejnila na svojom webovom sídle neformálne konsolidované znenie dokumentu „Oznámenie o dočasnom rámci štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19" (ďalej len „dočasný rámec“). Ide o znenie dočasného rámca v znení dodatku zo dňa 3. 4. 2020, ktoré je dostupné na https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_as_amended_3_april_2020.pdf.
 
EK zároveň zverejnila formulár doplňujúcich informácií pre schémy štátnej pomoci, ktoré budú predkladané EK na posúdenie na základe konsolidovaného znenia dočasného rámca. Predmetný formulár má byť prílohou štandardného notifikačného formulára a  je dostupný na https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/amended_notification_template_TF_coronavirus.pdf.