ŠTÁTNA POMOC: EK zverejnila nový vzor notifikačného formulára pre pomoc v rámci Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine

Aktualizované 23.11.2022

Európska komisia (ďalej len „EK“) dňa 19. 11. 2022 oznámila, že zverejnila nový vzor notifikačného formulára v rámci dočasného krízového rámca prijatého dňa 28. 10. 2022 pod názvom „Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine“.
 
Znenie nového notifikačného formulára je k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Legislatíva - Legislatíva EÚ pre oblasť štátnej pomoci – Legislatíva EK v súvislosti s krízou v dôsledku vojenského konfliktu na Ukrajine.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin