Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK zverejnila revidované znenie notifikačného formulára pre dočasný krízový a prechodný rámec

Publikované:
Obsah

Formulár sa vzťahuje na opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine.

kancelárske pomôcky položené na stole
kancelárske pomôcky položené na stole

Európska komisia zverejnila revidované znenie notifikačného formulára pre Dočasný krízový a prechodný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine.

Revidovaný formulár je k dispozícii na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk, v časti Štátna pomoc, v sekcii Opatrenia v súvislosti s vojnou na Ukrajine - Legislatíva EK v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ako aj v sekcii Formuláre pre poskytovateľov pomoci - Formuláre pre notifikovanie štátnej pomoci.