Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: EK zverejnila slovenskú verziu svojho oznámenia k usmerneniam o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022

Publikované:
Obsah

Usmernenia sa dňom ich formálneho schválenia začali uplatňovať.

krystal gula na skale v príorde
krystal gula na skale v príorde
Európska komisia (ďalej len „EK“, „Komisia“) dňa 27. 1. 2022 na svojom webovom sídle zverejnila slovenskú verziu Oznámenia Komisie – Usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022 spolu s prílohami.
 
Zverejním všetkých jazykových verzií boli usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022 formálne schválené a dňom formálneho schválenia sa začali aj ihneď uplatňovať.
 
EK na svojom webovom sídle zverejnila otázky a odpovede k novým usmerneniam, ktoré sú dostupné aj v slovenskej verzii - v tlačovej správe EK na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/QANDA_22_566.
 
Nové usmernenia k štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky na rok 2022 sú zverejnené na webovom sídle EK a tiež na webovom sídle koordinátora pomoci v časti Štátna pomoc: Legislatíva - Horizontálne pravidlá.