Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Koordinátor pomoci zverejnil grafické znázornenie procesného postupu v prípade notifikácie štátnej pomoci, skupinových výnimiek a minimálnej pomoci

Aktualizované:
Obsah
farebné ceruzy
farebné ceruzy
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor štátnej pomoci, v rámci svojej metodickej a konzultačnej činnosti v oblasti štátnej pomoci zverejnil procesný postup v prípade notifikácie štátnej pomoci, skupinových výnimiek a minimálnej pomoci v súlade so zákonom o štátnej pomoci.
 
Grafické znázornenie procesných postupov má pri procese notifikácie, skupinových výnimkách a minimálnej pomoci pomôcť poskytovateľom pomoci pri plnení povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o štátnej pomoci.
 
Uvedené grafické znázornenie procesných postupov je zverejnené na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v časti Metodické usmernenia koordinátora pomoci.