Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Koordinátor pomoci zverejnil metodické usmernenie k definícii jediného podniku

Aktualizované:
Obsah

Metodické usmernenie uľahčí implementáciu tejto definície v praxi.

Snímka titulky metodického usmernenia
Snímka titulky metodického usmernenia
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor štátnej pomoci, v rámci svojej metodickej a konzultačnej činnosti v oblasti štátnej pomoci zverejnil metodické usmernenie k definícii jediného podniku na účel ľahšej implementácie tejto definície v praxi zo strany poskytovateľov pomoci, resp. vykonávateľov schém pomoci, ale aj príjemcov minimálnej pomoci.
 
Toto metodické usmernenie v plnom rozsahu nahrádza dokument „Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci č. 1/2015 z 1. apríla 2015 JEDINÝ PODNIK”.
 
Metodické usmernenie má informačnú povahu a nemá všeobecne záväzný charakter.
 
Metodické usmernenie je zverejnené na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc v časti Metodické usmernenia koordinátora pomoci.