Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Koordinátor pomoci zverejnil metodické usmernenie k podmienkam poskytovania minimálnej pomoci ad hoc

Publikované:
Obsah

Metodické usmernenie je súčasťou cyklu „Začíname so štátnou pomocou“.

názov usmernenia
názov usmernenia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor štátnej pomoci, v rámci svojej metodickej a konzultačnej činnosti v oblasti štátnej pomoci zverejnil ďalšiu časť cyklu „Začíname so štátnou pomocou“. V tejto najnovšej časti sa zameriava na podmienky poskytovania minimálnej pomoci ad hoc, pričom teóriu vyplývajúcu z nariadení o poskytovaní minimálnej pomoci obohatil o konkrétne príklady z aplikačnej praxe.

Informácie v metodickom usmernení môžu byť užitočné pre poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc, ale aj pre príjemcov minimálnej pomoci ad hoc.

Metodické usmernenie má informačnú povahu a nemá všeobecne záväzný charakter.

Metodické usmernenie je zverejnené na webovom sídle koordinátora pomoci www.antimon.gov.sk v sekcii Štátna pomoc v časti Metodické usmernenia - Samospráva - Začíname so štátnou pomocou.