Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Dodatku č. 10 k Schéme minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti

Publikované:
Obsah

Pomoc sa poskytuje v súvislosti s realizáciou aktívnych opatrení na trhu práce.

podávanie si rúk v kancelárii
podávanie si rúk v kancelárii
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci (zákon č. 358/2015 Z. z.) dňa 25. 3. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc k „Dodatku č. 10 k Schéme minimálnej pomoci na podporu zamestnanosti“ s prideleným číslom DM-16/2014.

Pomoc podľa tejto schémy v aktuálnom znení sa poskytuje v súvislosti s realizáciou aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na realizáciu programového dokumentu Operačný program Ľudské zdroje.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a/alebo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vykonávateľom schémy je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.