Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19

Publikované:
Obsah

PMÚ SR pridelil schéme číslo DM-4/2022.

šport lopta branka tráva
šport lopta branka tráva
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci (zákon č. 358/2015 Z. z.) dňa 31. 3. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc k „Schéme minimálnej pomoci na podporu podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19“ a pridelil jej číslo DM-4/2022.

Cieľom pomoci je podpora podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru prostredníctvom pokrytia časti fixných nákladov, ktoré podniky museli vynaložiť v čase ich núteného čiastočného alebo úplného uzatvorenia z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie prevádzok športovej infraštruktúry. 

Pomoc je určená na kompenzáciu škôd vzniknutých príjemcom pomoci, ktorí sú definovaní  v článku E tejto schémy, ktoré im vznikli ako priame následky opatrení prijatých na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 v rozsahu podľa podmienok tejto schémy.

Poskytovateľom pomoci a zároveň vykonávateľom schémy je Fond na podporu športu.