Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme minimálnej pomoci na podporu sektora akvakultúry

Publikované:
Obsah

PMÚ SR zároveň pridelil predmetnej schéme pomoci číslo DM-3/2022.

ryby skupina vo vode
ryby skupina vo vode

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci (zákon č. 358/2015 Z. z.) dňa 9. 3. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc k „Schéme minimálnej pomoci na podporu sektora akvakultúry“ (ďalej len „schéma") a pridelil jej číslo DM-3/2022.

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci podniku pôsobiacemu v sektore akvakultúry.

Akvakultúra je chov alebo pestovanie vodných organizmov technikami určenými na zvýšenie produkcie daných organizmov nad rámec prirodzenej kapacity prostredia, ak organizmy zostávajú počas fázy chovu a pestovania majetkom fyzickej alebo právnickej osoby, a to až do okamihu ich výlovu vrátane tohto okamihu.

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Vykonávateľom schémy je Pôdohospodárska platobná agentúra.