Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k „Schéme minimálnej pomoci na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov“

Publikované:
Obsah

PMÚ SR pridelil predmetnej schéme číslo DM-5/2022.

žiarovka
žiarovka
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci dňa 26. 4. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc k „Schéme minimálnej pomoci na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov“ (ďalej len „schéma“) a pridelil jej číslo DM-5/2022.
 
Predmetom tejto schémy je poskytovanie minimálnej pomoci na podporu rozvoja inovačných aktivít podnikateľských subjektov.
 
Pomoc sa v zmysle tejto schémy poskytuje vo forme vouchera na úhradu služieb oprávnenému riešiteľovi inovačných projektov zapísanému v „Databáze oprávnených riešiteľov inovačných projektov na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov“.
 
Cieľom je podporiť podnikateľské subjekty, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a procesov.
 
Poskytovateľom pomoci a zároveň vykonávateľom schémy je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.