Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: PMÚ SR vydal stanovisko k Schéme podpory na rozvoj digitálnych zručností znevýhodnených skupín (DM-2/2022)

Publikované:
Obsah

PMÚ SR vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc.

tablet počítač
tablet počítač
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky ako koordinátor pomoci v súlade s § 7 ods. 4 zákona o štátnej pomoci (zákona č. 358/2015 Z. z.) dňa 17. 2. 2022 vydal stanovisko týkajúce sa dodržiavania pravidiel Európskej únie pre pomoc k „Schéme podpory na rozvoj digitálnych zručností znevýhodnených skupín“ (ďalej len „schéma“) a pridelil jej číslo DM-2/2022.
 
Predmetom schémy je poskytovanie minimálnej pomoci na podporu rozvoja digitálnych zručností, zjednodušeného prístupu k internetu vrátane zvýšenia participácie na digitálnom trhu znevýhodnených skupín na území Slovenskej republiky.

Jej cieľom je prostredníctvom vzdelávacích činností (vrátane on-line podpory), asistovanej podpory pre znevýhodnené osoby podporiť využívanie internetových služieb (vrátane elektronických služieb) zo strany znevýhodnených osôb a zvýšiť ich participáciu na digitálnom trhu na území Slovenskej republiky. 

Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Schéma je spolufinancovaná z operačného programu Integrovaná infraštruktúra.