Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Protimonopolný úrad SR ako koordinátor pomoci vydal metodickú príručku: Ide o štátnu pomoc? Ak áno, je potrebné ju notifikovať Európskej komisii?

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, ako koordinátor pomoci podľa § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), zabezpečuje metodickú činnosť a konzultačnú činnosť v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci. V nadväznosti na uvedené, vydal úrad metodickú príručku, ktorej cieľom je poskytnúť stručný a jednoduchý návod pre potenciálnych poskytovateľov štátnej pomoci a minimálnej pomoci ako cestou jednoduchých krokov určiť, či ide o štátnu pomoc a ak áno, či je potrebné ju notifikovať Európskej komisii.

Príručka koordinátora pomoci - Ide o štátnu pomoc? Ak áno, je potrebné ju notifikovať Európskej komisii?