Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Súdny dvor potvrdil rozhodnutie Komisie, podľa ktorého poskytovatelia zdravotného poistenia pôsobiaci pod dohľadom SR nepodliehajú pravidlám práva Únie v oblasti štátnej pomoci

Aktualizované:
Obsah
Súdny dvor dňa 11. 6. 2020 vyniesol rozsudok v konaní v spojených veciach C-262/18 P a C-271/18 P Európska komisia a Slovenská republika v. Dôvera zdravotná poisťovňa.

Rozsudkom vyhovel odvolaniam Slovenskej republiky a Európskej komisie a zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 5. 2. 2018 (T-216/15). Zároveň sám vydal konečný rozsudok, v ktorom rozhodol, že žaloba, ktorú podala Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., vo veci T‑216/15, sa zamieta. Na základe týchto výrokov možno predmetné konanie považovať za definitívne skončené.  
 
Rozsudok Súdneho dvora v slovenskom jazyku je k dispozícii na tomto odkaze.
Tlačová správa s ďalšími informáciami je dostupná na tomto odkaze.