Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

ŠTÁTNA POMOC: Usmernenie k podpore z verejných zdrojov poskytovanej na úrovni samospráv bez predchádzajúceho schválenia Európskou komisiou

Aktualizované:
Obsah
Európska komisia zverejnila prehľad prípadov, v ktorých bola poskytnutá podpora z verejných zdrojov na činnosti čisto miestneho charakteru, v ktorých nejde o štátnu pomoc podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc, nakoľko nie je pravdepodobné, že by bol významne ovplyvnený obchod medzi členskými štátmi. Rozhodnutia sa týkajú Českej republiky, Nemecka, Holandska a Veľkej Británie.

Usmernenie k podpore z verejných zdrojov poskytovanej na úrovni samospráv bez predchádzajúceho schválenia Európskou komisiou  (PDF, 134,39 kB)