Štátna pomoc: Zverejnenie Pomôcky k Žiadosti o regionálny príspevok

26.09.2017
Odbor štátnej pomoci zverejnil dokument s návom "Pomôcka k obsahu Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku podľa pravidiel pre štátnu a minimálnu pomoc" (PDF, 675 kB). Nájdete ho v sekcii "Štátna pomoc" pod "Metodické usmernenia koordinátora pomoci" a taktiež na stránke www.statnapomoc.sk

 
Posledná aktualizácia:26.09.2017