Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Štátna pomoc: Zverejnenie Vzoru vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia 1408/2013

Aktualizované:
Obsah
Odbor štátnej pomoci zverejnil dokument s návom "Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva" (docx, 47 kB). Nájdete ho v sekcii "Štátna pomoc" pod "Metodické usmernenia koordinátora pomoci" a taktiež na webovom sídle  www.statnapomoc.sk