Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY PMÚ SR SÚ OD 1. 6. 2021 OPÄŤ ŠTANDARDNÉ

Aktualizované:
Obsah
logo uradu
logo uradu
Protimonopolný úrad SR (ďalej len „úrad“) Vás informuje, že od 1. 6. 2021 sa z dôvodu  priaznivej epidemickej situácie končí vykonávanie práce zamestnancov úradu z domácnosti.

Zároveň úrad obnovuje štandardné stránkové dni a hodiny pre podávanie osobných podaní do podateľne úradu, a to nasledovne: pondelok až piatok od 9.00 hod. do 14.00 hod.
 
Pri zasielaní podaní úradu môžete naďalej uprednostniť ich elektronickú formu prostredníctvom portálu www.slovensko.sk alebo e-mailovej adresy podateľne úradu podatelna@antimon.gov.sk

Ďakujeme Vám za súčinnosť.