Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

STRÁNKOVÉ DNI A HODINY PRE OSOBNÉ PODANIA DO PODATEĽNE PMÚ SR SÚ ZMENENÉ

Publikované:
Obsah

S ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s nákazou COVID-19 v SR podateľňa PMÚ SR bude do odvolania otvorená v pondelok, stredu, piatok, a to len v čase od 9.30 do 11.30 hod. PMÚ SR odporúča elektronickú formu zaslania podaní.

covid 19 zemegula respirator
covid 19 zemegula respirator
V nadväznosti na  vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky, vyhlásený núdzový stav a tiež opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR a orgánmi verejnej správy SR Protimonopolný úrad SR od 26. 11. 2021 do odvolania obmedzil stránkové dni a hodiny pre osobné podania do podateľne Protimonopolného úradu SR.
 
Podateľňa Protimonopolného úradu SR je pre osobné podania otvorená nasledovne:
  • počas pracovných dní v pondelok, stredu a piatok,
  • a to len v čase od 9.30 hod. do 11.30 hod.
V tejto súvislosti si Protimonopolný úrad SR dovoľuje požiadať Vás o uprednostnenie elektronického zaslania Vašich podaní Protimonopolnému úradu SR namiesto ich osobného podania. Podania v elektronickej forme môžete zaslať Protimonopolnému úradu SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk alebo e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu podateľne úradu podatelna@antimon.gov.sk.
 
Ďakujeme Vám za pochopenie.