Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s., Žilina a; Slovenské elektrárne, a.s., časť podniku;

Začiatok konania:16.05.2011
Účastníci konania:Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s., Žilina a
Slovenské elektrárne, a.s., časť podniku
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:zastavenie konania podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z.
Sektor / relevantný trh:energetický priemysel

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2011/ZK/3/1/026 Súbor rtf2011/ZK/3/1/026 (rtf, 206.53 kB)
Posledná aktualizácia:21.11.2013