Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Svetový deň hospodárskej súťaže

Aktualizované:
Obsah

Odborná verejnosť si každoročne pripomína 5. december ako Svetový deň hospodárskej súťaže a prostredníctvom rôznych aktivít sa snaží spotrebiteľom priblížiť prínosy z efektívne fungujúceho súťažného prostredia. Tento rok je hlavnou témou “Hospodárska súťaž v oblasti verejného obstarávania”.

Verejné zákazky, teda nákup tovarov a služieb verejným sektorom, tvoria vysoký podiel celkových výdavkov verejných financií. Súťažné obavy vyskytujúce sa v procese verejného obstarávania sa týkajú najmä koluzívneho správania účastníkov tendrov (tzv. bid rigging). Takáto forma spolupráce môže mať najmä podobu dohody o výške ceny, rozdelení zákaziek alebo o inej forme koordinácie vrátane dohody o nepredložení ponuky alebo rotácii zákaziek. Absencia fungujúcej hospodárskej súťaže znemožňuje efektívne využitie verejných zdrojov a negatívne ovplyvňuje ekonomiku krajiny.

Odhaľovanie kartelových dohôd vo verejnom obstarávaní patrí v súčasnosti medzi priority aj Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Nakoľko ide o horizontálne dohody medzi priamymi konkurentmi, ktoré predstavujú najťažšie porušenia súťažných pravidiel, v zmysle zákona o ochrane hospodárskej súťaže hrozí ich účastníkom pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie. V poslednom roku pokutoval Protimonopolný úrad za takéto protisúťažné konanie viacero spoločností v sektore informačných technológií, stavebníctva, vzdelávania a geodézie a kartografie. V trende odhaľovania kartelov bude Protimonopolný úrad pokračovať a prednostne sem smerovať svoje kapacity.