Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Tlačová konferencia Protimonopolného úradu

Aktualizované:
Obsah
Dňa 26.2.2015 usporiadal Protimonopolný úrad Slovenskej republiky tlačovú konferenciu pre zástupcov médií, ktorej témy pojednávali o:

- výsledkoch prešetrovania bankového sektora a advokačných aktivitách v tomto sektore,
Tlačové správy:
http://www.antimon.gov.sk/protimonopolny-urad-vyzyva-k-prijatiu-opatreni-na-zvysenie-mobility-klientov-bank/
http://www.antimon.gov.sk/kartely-pmu-pokutoval-podnikatela-v-bankovom-sektore/

- nových prioritách Protimonopolného úradu,
Tlačová správa:
http://www.antimon.gov.sk/protimonopolny-urad-sa-zameria-na-nove-sektory/

- karteli štyroch stavebných spoločností vo verejnom obstarávaní,
Tlačové správy:
http://www.antimon.gov.sk/rada-protimonopolneho-uradu-vecne-potvrdila-rozhodnutie-1-stupna-o-karteli-stavebnych-spolocnosti-vo-verejnych-obstaravaniach/
http://www.antimon.gov.sk/kartely-pokuta-pre-stavebne-spolocnosti-za-kartel-vo-verejnom-obstaravani/

- podozrení z kartelu spoločností poskytujúcich stravovacie a benefitné poukážky,
Tlačová správa:
http://www.antimon.gov.sk/kartely-protimonopolny-urad-podozrieva-spolocnosti-poskytujuce-stravovacie-a-benefitne-poukazky-z-kartelu/
 
- výsledkoch prešetrovania maloobchodného trhu s pohonnými hmotami na Slovensku
Tlačová správa:
http://www.antimon.gov.sk/presetrovanie-maloobchodneho-trhu-s-pohonnymi-hmotami-na-slovensku-nepreukazalo-existenciu-cenoveho-kartelu/


fotografia tlacova konferencia 26.2.2015