Preskočiť na hlavný obsah

Tretie strany a koncentrácia

Aktualizované:
Obsah

Tretie strany majú možnosť vyjadriť sa ku koncentrácii, ak sa im zdá, že koncentrácia bude mať na nich nepriaznivý dopad. Úrad vždy v časti „Aktuality“ zverejňuje začatie správneho konania vo veci koncentrácie, pričom tretie strany, teda fyzické a právnické osoby, môžu predložiť úradu svoje pripomienky, námietky a informácie k oznámeným koncentráciám.

Ak sa rozhodnete zaslať úradu pripomienky ku koncentrácii, je vhodné ich zaslať čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa úrad, vzhľadom na dodržanie zákonných lehôt, mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie.