Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

UPOZORNENIE: Vzory oznámenia koncentrácie na webe

Aktualizované:
Obsah
Dňa 01.07.2014 nadobúda účinnosť vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 170/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie. Vyhláška stanovuje náležitosti oznámenia koncentrácie, ako aj formu oznámenia. S účinnosťou od tohto dátumu predkladajú oznamovatelia koncentrácie oznámenie na jednom z dvoch formulárov, ako úplné oznámenie (Príloha 1 vyhlášky) alebo zjednodušené oznámenie (Príloha 2 vyhlášky). Súčasťou vyhlášky (Príloha 4) je tiež vzor čestného prehlásenia, ktoré je súčasťou predkladanej podkladovej dokumentácie.

Vzory predmetných podaní nájdene na http://www.antimon.gov.sk/formulare-na-stiahnutie/