Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Úrad pokutoval realitné kancelárie za dohodu o určovaní cien a obmedzení odbytu

Aktualizované:
Obsah
Úrad pokutoval päť realitných kancelárií za stanovenie rozmedzia provízie, výšky spracovateľského poplatku a záväzok nekonkurovania si, ktoré posúdil ako dohodu o určovaní cien a obmedzení odbytu. Traja podnikatelia využili inštitút urovnania, v dôsledku čoho im bola znížená pokuta o 30 %. Keďže išlo o menších podnikateľov s nižšími obratmi, celková výška pokuty predstavovala 4131 eur. V tomto prípade sa úrad zameral najmä na preventívny a výchovný účinok pokuty. Úrad pripomína podnikateľom, že dohody o cenách, rozdelení trhu a obmedzení odbytu bude naďalej prísne sledovať a postihovať. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8. júla 2013.