ÚV SR zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu PMÚ SR

Aktualizované 20.10.2021

Podrobnosti ohľadom zverejnenej výzvy sú dostupné na webovom sídle Úradu vlády SR.
Úrad vlády SR dňa 18. 10. 2021 zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu SR.

Podrobnosti ohľadom zverejnenej výzvy sú dostupné na webovom sídle Úradu vlády SR https://www.vlada.gov.sk//vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-protimonopolneho-uradu-slovenskej-republiky/.

Šíriť informáciu

Twitter   Facebook   Linkedin