VALEA FOUNDATION, Lichtenštajnské kráľovstvo a KKCG Holding Limited, Cyprus;

Začiatok konania:19.04.2010
Účastníci konania: VALEA FOUNDATION, Lichtenštajnské kráľovstvo a KKCG Holding Limited, Cyprus
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:zastavenie konania podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona č. 136/2001 Z. z
Sektor / relevantný trh:energetika, reality, cestovný ruch

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
2010/ZK/3/1/031 Súbor rtf2010/ZK/3/1/031 (rtf, 202.42 kB)
Posledná aktualizácia:22.11.2013