Veolia Energia Slovensko, a. s., Bratislava

Začiatok konania:14.06.2018
Účastníci konania:Veolia Energia Slovensko, a. s., Bratislava
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:D 35.1 Výroba elektrickej energie prenos a rozvod, D 35.3 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
16.07.2018 2018/KOH/SKO/3/19 I. Stupeň súhlas 18.07.2018 Súbor pdf2018/KOH/SKO/3/19 (pdf, 216.39 kB)
Posledná aktualizácia:23.07.2018