Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava

Začiatok konania:21.12.2018
Účastníci konania:Veolia Energia Slovensko, a.s., Bratislava
Typ konania:Koncentrácie
Praktika:§ 12 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže
Sektor / relevantný trh:D.35.1 Výroba elektrickej energie prenos a rozvod D.35.3 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu

Rozhodnutia úradu

Dátum Rozhodnutie Inštancia Verdikt Právoplatnosť Súbor
30.01.2019 2019/KOH/SKO/3/2 I. Stupeň súhlas 01.02.2019 Súbor pdf2019/KOH/SKO/3/2 (pdf, 317.21 kB)
Posledná aktualizácia:04.02.2019