Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

VERTIKÁLNE DOHODY: PMÚ potvrdzuje vykonanie neohlásených inšpekcií v sektore potravinárstva

Aktualizované:
Obsah
Protimonopolný úrad SR, odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd potvrdzuje, že dňa 11.05.2015 vykonal neohlásenú inšpekciu v podnikateľských priestoroch spoločností pôsobiacich v oblasti výroby a distribúcie alkoholických a nealkoholických nápojov.

Inšpekcia bola vykonaná na základe dôvodného podozrenia, že konanie prešetrovaných podnikateľov môže mať za následok obmedzovanie predaja konkurenčných produktov v oblasti maloobchodného predaja alkoholických a nealkoholických nápojov. K možným vertikálnym dohodám obmedzujúcim súťaž malo dochádzať uzatváraním zmlúv medzi výrobcami a distribútormi alkoholických a nealkoholických nápojov a ich maloobchodnými predajcami, pričom tieto zmluvy mali obsahovať záväzok výhradného predaja nápojov z portfólia daného producenta. V prípade preukázania, že takéto dohody sú v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže, podnikateľom hrozí pokuta až do výšky 10% z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

Skutočnosť, že úrad uskutočnil inšpekciu neznamená, že dotknuté subjekty porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania. Úrad v tejto fáze neposkytuje o prešetrovaní bližšie informácie.