Preskočiť na hlavný obsah

Viac o obmedzovaní súťaže orgánmi štátnej správy a samosprávy

Aktualizované:
Obsah

Čo je obmedzovanie súťaže orgánmi štátnej správy a samosprávy?

Pri efektívnej súťaži na trhu podnikatelia dostávajú jasné signály z trhu o tom, o ktoré tovary a služby je záujem. Orgány štátnej správy a samosprávy môžu svojím konaním deformovať podmienky súťaže, a tak spôsobiť, že „odkaz z trhu“ je skreslený. Zvýhodnení podnikatelia nie sú motivovaní znižovať ceny, náklady, inovovať a efektívne súťažiť o zákazníkov.

Protimonopolný úrad môže preto postihnúť aj konanie orgánov štátnej správy, územnej samosprávy (obce a VÚC) a tiež záujmovej samosprávy (rôzne komory a profesijné združenia) v prípade, že vykonávajú štátnu správu (ide o tzv. prenesený výkon štátnej správy) a orgány územnej samosprávy aj samosprávu. V tomto prípade však uvedené orgány zároveň svojím konaním musia zjavnou podporou zvýhodňovať určitého podnikateľa alebo iným spôsobom obmedzovať súťaž.

Hoci v tomto prípade nejde o klasický inštitút súťažného práva, tento nástroj umožňuje presadzovanie súťažných princípov v rámci tvorby iných, najmä lokálnych politík.